WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

HVO/GVO

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Levensvragen...
Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op.
 
In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.
De leerlingen:
- onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
- leren open te blijven staan voor de mening van anderen

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Thema's
Een paar voorbeelden van thema's in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, puberteit, arm en rijk, feest en verdriet, vriendschap enz.
Deze thema's komen aan de orde op het moment dat de vakdocent dat passend acht voor de groep. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.
In de bovenbouw hebben de leerlingen wat meer inspraak in de keus van de thema's.
Ook kan het zijn dat een thema zich aandient door de actualiteit of een ervaring van een kind van dat moment.

Dilemma's
Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma's is een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust van wat zij
meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegenheid om een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

Map
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een HVO map waarin het schriftelijk werk en de tekeningen komen. Deze map krijgen ze aan het eind van het schooljaar mee naar huis.

Aanmelden

De lessen duren 45 minuten en worden één keer per week gegeven en zijn vrijwillig.
U kunt uw kind aan het begin van een schooljaar in groep 5 of 6 aanmelden. De lessen worden dan het gehele schooljaar gevolgd.
 
(zie voor meer informatie:  www.hvoprimair.nl/ouders )
 
Op Woutertje Pieterse wordt op dit moment gezocht naar een leerkracht HVO.


 
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Wie om zich heen kijkt kan veel vormen van godsdienst zien. Ieder dorp of iedere stad heeft wel één of meerdere kerken. Grotere steden hebben moskeeën, een synagoge of zelfs een tempel. Maar ook in onze taal, kunst, wetgeving, geschiedenis kunnen we godsdienst ontdekken.

In de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs gaan we in op de thema's die raakvlakken hebben met de wereldgodsdiensten. Aan bod komen het Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. De eerste 3 komen wat meer aan bod in de lessen, omdat veel mensen in Nederland deze religie aanhangen en ook kinderen in de klas deze religie hebben. Maar als kinderen meer willen weten over een bepaalde godsdienst of een bepaald thema, dan is hier zeker ruimte voor. Het zijn lessen voor de kinderen, die niet vast zitten aan een methode. Er is altijd ruimte voor de vragen van uw kind (soms zelfs van de ouder via het kind is mijn ervaring. Prachtig die betrokkenheid!)

De leerlingen kunnen door middel van de lessen:

 • Werken aan hun identiteit, dat ze hun plek vinden in het geheel van de samenleving.
 • Hun mening uiten over maatschappelijke thema's op godsdienstig vlak.
 • Ontdekken dat mensen soms anders in het leven staan dan zij. Waarom eigenlijk?
 • Benoemen welke feesten de religies hebben, welke zij ook vieren en waarom zij eigenlijk vrij zijn.
 • Aan de hand van verhalen, opdrachten, filmpjes en spellen ontdekken hoe zij zelf in het leven staan of ten opzichte van de religies.

Thema's die o.a. behandeld worden zijn:

 • Goden
 • Feesten en vieringen
 • Verhalen en verwerkingen rondom personen uit de heilige boeken
 • Oorlog en Vrede
 • Geld
 • Sterkte en zwakte
 • Muziek
 • Kleuren
 • Talen van de godsdiensten

Map

Ieder schooljaar krijgen de kinderen een eigen GVO map. Hierin wordt al het materiaal dat we gebruiken verzameld, waarna de kinderen de map aan het eind van het schooljaar mee naar huis krijgen. Altijd weer iets moois bij een schitterend jaar GVO.

"Meester, kunnen we niet verder in groep 7?"

Ik ben altijd blij als de kinderen na 2 jaar GVO met een goed gevoel afscheid nemen. Dat we met elkaar mooie, boeiende, leerzame lessen hebben gehad, waarin ook ruimte was voor gezelligheid, samen leren, samen werken, samen ontdekken en samen spelen met opdrachten. Ik zie uit naar weer nieuwe interessante jaren!

Aanmelden

De lessen duren 45 minuten en worden één keer per week gegeven en zijn vrijwillig.
U kunt uw kind aan het begin van een schooljaar in groep 5 of 6 aanmelden. De lessen worden dan het gehele schooljaar gevolgd.

Meer informatie?

Op de Woutertje Pieterse wordt GVO gegeven door Feike Geusebroek.

Powered by BasisOnline