WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Levelwerk en RT

Omgaan met verschillen 

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat kinderen die op onderdelen extra aandacht nodig hebben via gedifferentieerd onderwijs voldoende ondersteund worden. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij Levelwerk aan. 
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen en kan worden gebruikt van groep 3 tot en met 8. Door in de klas de basisstof compact aan te bieden, ontstaat er binnen de betreffende les ruimte voor aanvullende opdrachten. Daarnaast worden er uitdagende puzzels en denkspelletjes aangeboden en is er aandacht voor planning, organisatie en leren-leren. 

Het werken met Levelwerk vereist wilskracht, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen en fouten durven maken. Allemaal vaardigheden die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn. Om dit proces goed te begeleiden worden de kinderen een keer per week/twee weken uit de klas gehaald om in groepjes te worden begeleid door onze specialist Levelwerk (Miranda Wassink). 

De leerlingen die voor Levelwerk in aanmerking komen, worden door school geselecteerd op basis van een hoge DLE (Didactische Leeftijd Equivalent) en zelfstandige werkhouding.

In sommige gevallen kiezen ouders ervoor om zelf een remedial teacher of kindercoach in te schakelen. Uiteraard is dit een afweging die ouders zelf kunnen maken. Wij vinden belangrijk dat de leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte wordt gesteld, zodat goede samenwerking tussen de RT'er en groepsleerkracht mogelijk is. Door ouders georganiseerde en gefinancierde RT kan helaas niet op school of tijdens schooltijd plaatsvinden. 

Over een eventuele specifieke zorg- of onderwijsbehoefte van kinderen in het kader van passend onderwijs (bijvoorbeeld logopedie of dyslexiebehandeling door ONL) worden altijd maatwerkafspraken gemaakt tussen school, ouders en de adviseur passend onderwijs. 

Powered by BasisOnline