WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Overblijf

Al­le kinderen blijven over en eten onder begelei­ding op school. We werken met een door de ouders georganiseerde en betaalde tussenschoolse opvang (TSO). Het toezicht op de kinderen tijdens het buitenspelen en in de onderbouw deels bij het eten, ligt in handen van pedagogisch medewerkers van Boter, Kaas en Overblijf. Dit is een professionele organisatie die in Leiden en omstreken de kinderopvang en de buitenschoolse opvang organiseert. Het bedrag is verrekend in de ouderbij­drage die door de penningmeester van de ouderraad wordt geïnd. 

Voor vragen of meer informatie kunt u kijken op: Boter, kaas en Overblijf.
 
Powered by BasisOnline