WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof)

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Voor kinderen die nog geen vijf jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.

Kinderen van vijf jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een vakantieaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Leiden.

Na invullen van het formulier ontvangt u binnen 10 werkdagen een antwoord. Het verlofbesluit wordt u toegestuurd via Schoudercom.
De ouders/verzorgers van:
Vragen buitengewoon verlof aan voor de periode:
* Verplichte velden
Powered by BasisOnline